Skapa en varm hemmiljö

Hemmet är den viktigaste platsen för de flesta. Här vilar vi och här är vår privata zon. Följaktligen är vi intresserade av att göra hemmet så trivsamt och tilltalande som möjligt.

Den tid och de pengar många av oss lägger på bostaden kan tyckas oproportionerligt stor. Det stämmer inte riktigt, dock. Sedan tidernas begynnelse, eller sedan människan börjat bli bofast, har vi värnat om vår boplats. Vi har inrett och försökt göra den bekväm. Vi har gjort den säker och vi har dekorerat den.

Tiderna ändras men instinkten att värna hemmet är djupt liggande. Alla behöver en varm, bekväm och säker plats. Vi använder den för matlagning, vila och rekreation. Här finns rum enbart för dem vi väljer att släppa in.

Modernt liv kräver traditionella lösningar

Idag är få, om ens några, hus avsedda att värmas upp på ett traditionellt sätt. Vi har mer rationella sätt att ta hand om den saken, tycker vi. Ändå väljer många av oss att skaffa en braskamin om bara möjligheten finns. Varför?

Urtidsmänniskan i oss gör att vi älskar elden och doften av brinnande träklabbar. Eld betyder värme, skydd och mat. Teoretiskt sett gäller detta också idag, även om vi sällan använder elden för mer än det förstnämnda.

Moderna braskaminer ger så mycket, på många olika plan. Idag är de snälla mot planeten och använder förnybar energi. Vi lagar i regel inte mat på dem, men möjligheten finns. Känslan och doften är suverän och en braskamin passar i alla hem.